news alert

>NEWS ALERT: Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !! រួមឈាមខ្មែរអើយ គប្បីភ្ញាក់ឡើង !!!! គ្មានកម្លាំងបរទេសមកពីក្រៅណាមួយអាចផ្តួលរំលំបនអាយ៉ង ហ៊ុនសែននិងអាយួនបានទេ។ គឺមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបះបោរកេណ្ឌគ្នាតាមច្បាប់ធម្មជាតិទេដែលអាចរំដោះស្រុកខ្មែរបាន។ នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាមួយអាយួននិងអាយ៉ងហ៊ុនសែនដើម្បីអ្វី ? ខ្មែរអើយក្រោកឡើងតស៊ូដើម្បីជាតិខ្មែររស់ !! Hand in hand we stand !! Shoulder to Shoulder we march !! Heart to Heart we rearch!! Stand Up and Fight for Cambodia’s survival !!

dimanche 16 décembre 2018

Sri Lanka’s Disputed Prime Minister Will Step Down


NEW DELHI — Sri Lanka’s political crisis appeared to edge toward a resolution Friday when one of the two men claiming to be the country’s rightful prime minister agreed to step down.
Former President Mahinda Rajapaksa planned to relinquish his claim to be prime minister in an address to the nation on Saturday, according to officials in his party. The current president, Maithripala Sirisena, appointed him as prime minister in late October, but the pair failed to clinch the majority in Parliament needed to secure their power. Mr. Sirisena then dissolved Parliament in November.

Lawyer’s Status Throws Genocide Conviction of Khmer Rouge Leader Into Doubt


PHNOM PENH, Cambodia — Barely a month after an international tribunal in Cambodia convicted two senior Khmer Rouge leaders of genocide, its historic verdict was being thrown into question by an unexpected twist: an unlicensed lawyer.
The lawyer, Victor Koppe, has worked as defense counsel since 2007 for one of the convicted men, Nuon Chea. His client, now 92, was sentenced to life imprisonment by the international tribunal last month.

La crise des gilets jaunes est soluble par une révolution européenneN'est pas révolutionnaire qui veut. Les gilets jaunes ont appris à leurs dépens qu’une manifestation tourne plus vite à l’émeute qu’au Grand Soir fiscal.
Ne s'improvise pas révolutionnaire qui veut et les gilets jaunes ont appris à leurs dépens qu'une manifestation tourne plus vite à l'émeute qu'au Grand Soir fiscal. Quelle que soit la bonne foi des Français qui maugréent depuis un mois contre les taxes et la vie chère, il faut bien reconnaitre que ce phénomène récurrent de la vie politique française que sont les grandes colères citoyennes et populaires, prend cette fois une résonnance inquiétante. Quand il pleut à Paris, il goutte à Bruxelles, dit-on. De fait la capitale belge n'a pas échappé à son lot de voitures brûlées et de magasins pillés par des casseurs en gilets jaunes. Et l'émulation dans le vandalisme en chasuble s'est propagée à d'autres pays d'Europe.

jeudi 13 décembre 2018

Thaïlande: la junte réautorise les campagnes politiques à l'approche des élections de 2019
La junte militaire au pouvoir depuis plus de quatre ans en Thaïlande a levé mardi l'interdiction de mener des campagnes politiques, à l'approche d'élections promises pour début 2019.

"Cet ordre prend effet à la date de son annonce dans la Gazette royale", précise le journal officiel, publié mardi.

"Le peuple devrait avoir le droit de choisir les partis politiques qui administreront le pays et les partis devraient pouvoir faire campagne pour exposer leurs programmes", assure l'article qui ne met pas fin aux détentions au secret, permettant aux militaires de détenir toute personne pendant sept jours avant de signaler le cas au parquet.

“Gilets jaunes”. Les cadeaux de “Santa Macron” vont-ils apaiser le mouvement ? se demande la presse internationale
Paris s'inquiète de l'utilisation politique à l'étranger de la crise des Gilets jaunesLa crise des Gilets jaunes semble focaliser l'attention bien au delà des frontières françaises. Plusieurs dirigeants étrangers s'autorisent remarques et critiques, au grand dam des autorités françaises, qui dénoncent parfois une "ingérence".

Le gouvernement français exprimait dimanche 9 décembre son agacement et son inquiétudes face aux commentaires de nombreux dirigeants étrangers sur la crise des Gilets jaunes. De Donald Trump à Erdogan en passant par un emballement sur les réseaux sociaux... L'intérêt que suscite la crise crispe plusieurs ministres, qui parlent même d'"ingérence".

Lors de la Journée des droits de l’homme, le ciel sera illuminé en bleuTrente sites ou monuments célèbres répartis dans le monde entier seront illuminés en bleu le 10 décembre 2018, pour célébrer la Journée internationale des droits de l’homme et le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. De New York à Beyrouth et de Santiago du Chili à Sydney, cette illumination internationale donnera un coup de projecteur sur les principes fondamentaux de dignité humaine qui sont affirmés dans la Déclaration universelle et que Human Rights Watch s'efforce tous les jours de défendre.

dimanche 2 décembre 2018

Bosnie: le "défenseur de Srebrenica" acquitté, colère serbeL'ex-commandant des forces bosniaques de Srebrenica Naser Oric a été définitivement acquitté d'accusations de crimes de guerre vendredi à Sarajevo, un verdict accueilli par la colère des Serbes de Bosnie contre la justice de ce pays divisé.
Naser Oric, 51 ans, et son frère d'armes Sabahudin Muhic, 50 ans, "sont acquittés de l'accusation" d'avoir assassiné trois militaires serbes capturés dans les environs de Srebrenica (est) pendant la guerre de 1992-95, selon le jugement.
"Je pense que le temps est venu que je me repose un peu. Cette chasse contre moi dure depuis trop longtemps", a commenté dans des médias locaux l'ancien colonel, déjà acquitté en 2008 par la justice internationale, après plusieurs années de détention.

G20: Pékin évoque des progrès les discussions avec Washington

Le président chinois Xi Jinping et son épouse arrivent au sommet du G20 à Buenos Aires. La Chine et les Etats-Unis sont en mesure de parvenir à un accord commercial lors du sommet du G20 organisé en Argentine à condition que Washington soit raisonnable dans les discussions visant à désamorcer les tensions, écrit vendredi le China Daily. /Photo prise le 29 novembre 2018


SHANGHAI (Reuters) - La Chine et les Etats-Unis sont en mesure de parvenir à un accord commercial lors du sommet du G20 organisé en Argentine à condition que Washington soit raisonnable dans les discussions visant à désamorcer les tensions, écrit vendredi le China Daily, voix officielle de Pékin en langue anglaise.
Les dirigeants des pays membres du G20 ont commencé à arriver jeudi à Buenos Aires où les travaux préparatoires en vue du sommet prévu vendredi et samedi piétinent sur la rédaction d'une déclaration finale.

Birmanie : «Quiconque critique Aung San Suu Kyi est suspect»Trois ans après la victoire électorale de l’ex-opposante, les espoirs se sont fanés et les atteintes aux libertés se sont aggravées. L’inaction de son parti pourrait lui coûter cher dans les urnes en 2020.

Elle tient dans ses bras son bébé, Thet Htar Angel, née pendant l’incarcération de son mari. Pan Ei refuse de parler politique, parce qu’elle a peur d’aggraver le cas des reporters emprisonnés.